top of page

מה זו ילדת טבע?
משהי שגדלה ליד הים, שהלכה יחפה בחול בדרך אליו. ילדה-נערה, שישבה על
גבעה עם בריזה והשמש שקעה, כשהיא שקועה במלאכתה, כתיבת הגיגים
ושירים מדם ליבה. נערה שרצה קילומטרים, רק כדי להרגיש את הרוח
שמלטפת אותה והמנוף החזק ברגליה, נושא אותה הלאה.
אישה שרוקדת בכל מקום בטבע, בלי חשבון. בעיניים עצומות, בהקשבה
לציפורים, למפלים, לאוושת עצים. אישה שנעה בקלילות של ילדה-נערה,
למרות כל מה שנצרב בעור שלה. אישה שעולה על סוס זר, בארץ רחוקה ואיתו
היא עפה בקצב הלמות הלב, מתוך קריאה פנימית לדהור לחופש.

חפשי כאן:

bottom of page