אמנות       
 
כל מה
שיש בו 
יופי
ערך מוסף
פריטה על
מיתרי הלב

 כל הזכויות שמורות לגילי מצא ©

© Made by Gili Mazza